• Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zakres i sposóbwykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego:

www.eg.com.pl

Administratorem Serwisu jest: Ekopol Górnośląski Holding SA

Kontakt z administratorem: tel. 32 389 25 60

Definicje

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszej polityce

 • Serwis - serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: www.eg.com.pl
 • Administrator – Ekopol Górnośląski Holding SA, 41-940 Piekary Śląskie ul. Ludwika Waryńskiego 20
 • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danychosobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych:
o prawo dostępu do danych osobowych,

o prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danychosobowych,

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

o prawo do przenoszenia danych,

o prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takazgoda została udzielona.

3.Kontakt z Administratorem w kwestiach realizacji praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych jest możliwy pod numerem: 32 389 25 60

4.Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

5.Administrator gwarantuje poufność przekazywanych mu danych osobowych.Gromadzenie danych osobowych odbywa się z zachowaniem właściwej staranności, adostęp do nich jest chroniony przed osobami nieupoważnionymi.

6.Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, bez zgodyUżytkownika.

Cele przetwarzania danych osobowych

Kontakt mailowy

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celukontaktu zwrotnego.
 2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzieleniaodpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza wiadomość lub zgłoszenie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowaniakontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktujest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.
 4. Treść przesłanej korespondencji może być archiwizowana. Administrator nie możejednoznacznie określić czasu, po którym zostanie ona usunięta.
 5. Jeżeli korespondencja prowadzona z Użytkownikiem będzie podlegać archiwizacjiUżytkownik ma prawo domagać się przedstawienie jej historii, jak również usunięcia,chyba że jej archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesyAdministratora (np. obrona przez roszczeniami ze strony Użytkownika).

Powierzenie danych

 • Administrator powierza dane firmie: nazwa.pl sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17

31-870 Kraków, Polska w celu: przechowywania danych na serwerze.

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne wysyłane przez serwer www, zapisywanei przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywanepodczas przeglądania stron Serwisu.

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentuwylogowania z Serwisu lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki.

Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez ustalonyczas.

Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywanepliki cookies własne oraz pliki cookies serwisów zewnętrznych, należące do takich podmiotówjak: Google.

Cel zamieszczania plików cookies i uzyskiwania do nichdostępu

Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnieuzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu:

 • tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, które umożliwiają nam analizę sposobówkorzystania z Serwisu przez Użytkowników,
 • dopasowania zawartości wyświetlanych stron internetowych Serwisu do preferencji

Użytkownika oraz poprawy funkcjonalności Serwisu,

 • obsługi sesji, umożliwiającej logowanie Użytkowników,
 • mierzenia skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych,
 • emisji przekazów reklamowych dostosowanych do potrzeb i zainteresowańUżytkowników.

Analiza i statystyka

Korzystamy z narzędzia Google Analytics do zbierania statystyk odwiedzin serwisy orazśledzenia zachowania Użytkowników w obrębie Serwisu.

Usuwanie i blokowanie plików cookies

Zazwyczaj domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie iprzechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili,samodzielnie dokonać zmian w tych ustawieniach. Jedną z możliwych opcji jest zablokowanieprzyjmowania plików cookies.

Przeglądarki internetowe umożliwiają także usuwanie zapisanych wcześniej plików cookies.Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików cookies można uzyskać pokliknięciu w menu danej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookiespowoduje, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zastosowanie w przeglądarce internetowej ograniczeń obsługi plików cookies może miećnegatywny wpływ na działanie niektórych funkcji Serwisu.

Logi Serwera

Serwer odpowiedzialny za utrzymanie Serwisu generuje logi, które obejmują takie dane jak IPUżytkownika, datę i czas odwiedzin, rodzaj przeglądarki. Dane mają charakter anonimowy. Logisą zapisywane i przechowywane na serwerze.

 

 • Sklep zamknięty

Działalność sklepu zostaje zakończona z dniem 11.12.2023 

kontakt: fotowoltaika@eg.com.pl